Tuinier Tips

Tuinier Tips

Tuinier Tips

Heeft u handige tips voor andere tuinier liefhebbers? Plaats ze hier zodat we van elkaar kunnen leren.

Klik hier om terug te gaan naar de algemene site van volkstuindorrestein

Groenbemesting

Compost tipsPosted by Annie Lausberg Wed, June 10, 2009 18:37:02

Groenbemesting = het inzaaien van de grond met planten die niet voor de oogst bestemd zijn.

Groenbemestig is vooral van invloed op de structuur van de bodem, omdat dit voorkomt dat de grond dichtslaat. Ook voorkomt groenbemesting dat er erosie optreedt en houden ze voedingsstoffen vast. Groenbemesters worden meestal gezaaid als nateelt die of in de winter bevriest en afgeharkt wordt of zo laat mogeijk ondergespit wordt. Groenbemesting trekt wel slakken en muizen aan.

Download hieronder een pdf bestand met een groenbemestingsschema:

Document