Tuinier Tips

Natte tuin?Tuinier tips

Posted by Annie Lausberg Wed, June 10, 2009 18:48:25

Verticale drainage kan een oplossing zijn!

Een ondoordringbare laag kunt u doorbreken door met een grondboor om de 3 meter een gat van 6 cm doorsnee in de grond te boren. Vul dit tot 25 cm onde rhet maaiveld met grint of kleikorrels. Vul de bovenste 25 cm met tuingrond aan. Het overtollige water kan nu via deze gaten naar de ondergrond wegzakken

Kalk in de herfst of vroege voorjaarTuinier tips

Posted by Annie Lausberg Wed, June 10, 2009 18:47:21

Strooi kalk bij voorkeur in de herfst of in het vroege voorjaar op een droge bodem en meng het goed door de grond. Geef kalk nooit tegelijk met organische mest of met stikstof- en fosfaatmesstoffen. Houd een tussentijd van 6 weken aan. Strooi trouwens nooit zomaar kalk omdat het waarschijnlijk wel goed zal zijn tegen bijvoorbeeld zure regen. Meet altijd eerst de pH-waarde van uw grond (er zijn diverse testsetjes te koop bij tuincentra)

Klaver onder KoolTuinier tips

Posted by Annie Lausberg Wed, June 10, 2009 18:46:28

Zaai eens klaver onder de kool. O.a. koolwitjes die op zoek zijn naar kool, komen af op de vorm van deze groente. Wanneer er klaver onder de kool staat, tekent de ook zich niet meer af tegen de ondergrond en wordt daardoor onherkenbaar voor de vlinder. Klaver kan bij meer gewassen worden toegepast.

GroenbemestingCompost tips

Posted by Annie Lausberg Wed, June 10, 2009 18:37:02

Groenbemesting = het inzaaien van de grond met planten die niet voor de oogst bestemd zijn.

Groenbemestig is vooral van invloed op de structuur van de bodem, omdat dit voorkomt dat de grond dichtslaat. Ook voorkomt groenbemesting dat er erosie optreedt en houden ze voedingsstoffen vast. Groenbemesters worden meestal gezaaid als nateelt die of in de winter bevriest en afgeharkt wordt of zo laat mogeijk ondergespit wordt. Groenbemesting trekt wel slakken en muizen aan.

Download hieronder een pdf bestand met een groenbemestingsschema:

Document